Béthel Alapítvány

A Béthel Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet 1994-ben jött létre. 1998-tól a szociális ellátórendszer minőségirányítási rendszerfejlesztése érdekében fejlesztési programokat, kutatásokat végez, számos hazai és Európai uniós szakmai programot valósít és valósított meg. Jelenleg Megyei Önkéntes Centrumként működik. Hitelességét alátámasztja hogy minőségirányítási rendszere megfelel az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek és rendelkezik a IIASA-SHIBA Alapítvány „Kiemelkedő minőségfejlesztő munkájáért” elismerő oklevelével.
Tevékenységek: Az Alapítvány filozófiája, hogy az alulról jövő, közösségi bázisú igényekhez alkalmazkodva, azok egyediségére reagálva történjen az innovatív, modellértékű szolgáltatástípusok kifejlesztése. Ennek szellemében született meg a szervezet két legjelentősebb projektje: 1. Kapu Program és 2. Gadara Projekt.
A Kapu Program egy lakóközösségi alapon szerveződő, a generációk közötti együttműködést elősegítő önkéntes segítő szolgálat. A szolgálat a szociális és egészségügyi állami és non-profit ellátórendszer mellett, annak szolgáltatásait kiegészítve működik és nyújt segítséget azoknak a speciális szükségletekkel élő embereknek, akik nyitottak a segítség igénybevételére.
Gadara Ház: 1998-tól a projekt keretében az alapítvány két prevenciós célú intézményt hozott létre és működtet Békéscsaba város területén, elsősorban a mentálisan sérült, pszichiátriai betegek, krízisben lévő egyének és családok számára, ill. pályakezdők, munkanélküliek, 40 év feletti nők, valamint párkapcsolati problémákkal küzdő személyek részére. Segítséget nyújt ahhoz, hogy alkalmasabbá váljanak a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásához és problémáik megoldásához, a megmaradt képességek fejlesztéséhez, a munkaerőpiacra történő visszajutáshoz, valamint az önálló életvitel harmonikus biztosításához.
4M Program: 4M: Megoldás megváltozott munkaképességű munkavállalók és munkáltatók számára. A 4M szolgáltatás célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásának elősegítése, mely a személyes képességeik figyelembe vétele mellett, kölcsönös együttműködés alapján történik.