JÓRAVALÓ Tanácsadó és Segítő Alapítvány

A JÓRAVALÓ Tanácsadó és Segítő ALAPÍTVÁNY 2006 januárjában alakult, azzal az indíttatással, hogy más - más szakterületen dolgozó szakemberek közös munkájával, komplex tanácsadói- és segítői szolgáltatást valósítson meg. Célja: tanácsadás, segítségnyújtás pályaválasztók, álláskeresők és pályamódosítók részére, valamint humán szférában dolgozó szakemberek és hasonló területen működő civil szervezetek számára célcsoport kiválasztás.

Alapítványunk a létesítő okiratban megjelölt céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket folytatja:
- pályaválasztási és álláskeresési tanácsadás,
- pályaorientáció kézíráselemzés alapján, részképesség problémák szűrése,
- képességszűrés, célcsoport tagjainak kiválasztása képzési programokban.

A Jóravaló Tanácsadó és Segítő Alapítvány alakulása óta keresi azokat a lehetőségeket, ahol szakmai kompetenciájával, közhasznú tevékenységeivel a lakosság segítségére lehet. Fontosnak tartjuk, hogy székhelyünkön, Budapest VIII. kerületében széles körben és ingyenesen elérhetővé tettük szolgáltatásainkat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az ebben a kerületben élő családok számára kiemelten fontos, hogy segítséget kapjanak az általános iskola utáni pályaválasztás időszakában. Sok fiatal számára az általános iskola utolsó éve az, amikor még egy segítő intézmény keretein belül van. Később, ha nem találnak semmilyen középiskolát, vagy szakmai képzőhelyet, akkor nagyon korán kirekesztődnek a társadalmi integrációból, nem szocializálódnak semmilyen munkavégzésre, kulcskompetenciáik hiányoznak ahhoz, hogy sikeresen foglalkozást, stabil állást találjanak. Budapestnek ebben a kerületében legmagasabb a regisztrált munkanélküliek száma és minden második munkanélküli már hosszabb ideje van ebben a helyzetben. A romák száma jelentős (15-20 ezer roma él a kerületben-2002-es adat).Egyre több roma család szociológiai értelemben véve kirekesztődik és nem tud integrálódni a többségi társadalomba. A kerületi adatok azt mutatják, hogy nagyon sok esetben a roma származás hátrányai, a halmozottan hátrányos helyzet, a szülők munkanélkülisége mind-mind olyan tényezők, melyek miatt a középiskolai végzettség, vagy egy szakma megtanulása az egyetlen kitörési lehetőséget jelenti a fiatal számára. Átfogó célunk tehát az, hogy sikeres társadalmi integrációhoz segítsük a kerület zömmel hátrányos helyzetű fiataljait. Konkrét célunk ezt segíti elő azzal, hogy kerületünkben ingyenesen elérhetővé tesszük tanácsadásunkat minden végzős, általános iskolás tanulónak, az oktatási intézményeket partnerként bevonó kampánnyal.
Civil szervezetként pályázni és - megvalósító partnerként - más szervezetekkel, intézményekkel pályázatokat megvalósítani kiemelt célunk. Alakulásunk óta számos ilyen együttműködésre nyílt lehetőségünk, melyet a továbbiakban is feladatunknak tekintünk.

Partnereink:
Cseresznye Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Budapest VII. ker., Diverzitás Alapítvány, Gödöllő, GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft., Gödöllő, HÁLÓ (Katolikus Közösségek Hálózata) -VÉDŐHÁLÓ Fiataloknak program, Budapest, KINCS Közhasznú Alapítvány, Veresegyház, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., Gödöllő, Szent István Egyetem, Gödöllő, Óbudai Egyetem-Budapest