Kerek világ

Kerek Világ Alapítvány

A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy a világ „kerekké válását” szolgálhassa, azaz közreműködhessen a hátrányos helyzetű emberek és az őket körülvevő társadalom egymásra találásában. Ezen cél megvalósítása végett az Alapítvány egy gyógypedagógiai általános iskolát, két telephelyen fogyatékosok nappali intézményét és támogató szolgálatot működtet, valamint megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat rehabilitációs célú foglalkoztatás és szociális foglalkoztatás keretei között.

A Kerek Világ Fogyatékosok Nappali Szociális Intézménye két telephelyen, összesen 62 fő részére nyújt ellátást. Intézményünkben halmozottan sérült, óvodás korú gyermekek folyamatos gyógypedagógiai fejlesztése történik, kiegészítve a számukra megfelelő terápiákkal. Súlyosan-halmozottan fogyatékkal élő gyermekek számára végzünk gondozási tevékenységet, biztosítva egész napos ellátásukat.

Támogató szolgálatunk munkaerő-piaci tanácsadást ad, szállító szolgálatot és személyi segítést végez közel 60 fő részére. Munkánk szorosan kapcsolódik a halmozottan sérült gyermekek fejlesztéséhez, valamint megváltozott munkaképességű munkavállalóink segítő szolgáltatásainak biztosításához. Szállítási feladataink mellett a fogyatékos emberek számára lakókörnyezetükben nyújtunk speciális ellátást.

Általános iskolánkban 37 gyermek folytatja tanulmányait. Célcsoportunkba tartoznak a dél-dunántúli régióban élő ép értelmű mozgássérült, illetve tanulásban vagy értelmileg akadályozott és mozgássérült, valamint tanulásban és értelmileg akadályozott tanköteles gyerekek. A 2008-as tanévtől fejlesztő iskolai osztályokat is indítunk súlyosan-halmozottan sérült gyerekek számára. Arra törekszünk, hogy tanulóink fejlesztése egyéni képességeiknek megfelelően történjen.

Rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező akkreditált foglalkoztatóként 20 megváltozott munkaképességű munkatársat foglalkoztatunk, valamint intézményen belüli foglalkoztatás keretei között munka-rehabilitációt is biztosítunk. A nálunk dolgozó sérültek foglalkoztatása ép emberek között, befogadó munkaközösségben biztosított, és motivációt jelent, hogy a munkatevékenység olyan, aminek segítségével sorstársaiknak nyújthatnak segítséget.