MODUS logo

MODUS Alapítvány

A Modus Alapítvány közhasznú szervezet, amelynek célja hátrányos helyzetű emberek számára lehetőségek teremtése helyzetük megváltoztatásához újszerű szolgáltatások és új típusú partnerségek és együttműködési formák kialakítása révén.

Ennek érdekében a Modus Alapítvány elkötelezett új megközelítések és innovatív megoldások kifejlesztésében, nemzetközileg bevált jó gyakorlatok meghonosításában az emberek aktivizálását és képessé tételét hatékonyan támogató munkaerőpiaci és más jóléti szolgáltatások terén, különösképpen a felnőtt-tanulás és a kompetenciafejlesztés legkorszerűbb módszereire építve.

A szervezet kulcsfontosságú tevékenységterülete az észségfejlesztés, amely a mindennapi boldoguláshoz szükséges legfontosabb készségekhez való hozzájutás biztosítását jelenti mindenki számára, ezek közé tartozik többek között az értő olvasás, írás, számolás és a modern információs- és kommunikációs eszközök használata. Az alapítvány lelkes magvát képező, hazai és külföldi szakemberekből álló baráti társaság éppen ezért aktív szerepet vállal az Európai Alapkészség Hálózat szervezésében is, így nemcsak nyomon követi a szakterületi tendenciákat és jó gyakorlatokat, hanem részt vesz a jövőt meghatározó szakpolitikai diskurzusokban.

Az alapítvány szorosan együttműködik a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezetével és aktívan közreműködött a NYITOK Nyitott Tanulási Központok országos hálózatának létrehozásában, amely a Norvég Alap által támogatott Tanulási Partnerségek Kezdeményezése című projekt közös megvalósításával indult el 2009. október – 2011. június között.

Az előkészületi tevékenységek támogatásának részeként az alapítvány egyrészt egy újszerű szemléletű képzésben készítette fel a Tanulási Központok tanulásszervezőit, másrészt aktív szerepet vállalt tanulási partnerség kialakításában is a Hatvani Nyitott Tanulási Központ létrehozásával. Helyi szervezetekkel együttműködve olyan képzési központot alakított ki, amely a helyi igényekre épülő, testreszabott képzési programokkal a hátrányos helyzetű inaktív emberek lehetőségeinek bővítését, életminőségének javítását biztosította. Ennek keretében digitális alapkompetenciákat és angol nyelvi készségeket fejlesztő klubokat, valamint olyan új kezdeményezéseket indított, mint a fenntartható fejlődéshez és a környezettudatos életformához kapcsolódó tanuló körök.

A Hatvani Nyitott Tanulási Központ létrehozását 2011-től a Hodászi Tanulási Központ követte, ahol egy bentlakásos szociális intézet dolgozói és lakói számára biztosított kompetenciafejlesztési lehetőségeket helyi partnerekkel együttműködve.

2013-tól pedig az országszerte 50-re bővült NYITOK hálózat Újpesten, a HILSCHER Házban kialakított Tanulási Központjának gesztori támogatását és szakmai fejlesztését biztosítja, ahol kiemelt hangsúlyt helyeznek a kis- és középvállalkozások alacsonyan képzett munkatársainak alapkészségfejlesztésére, a munkaerő rugalmasságát fejlesztő új megközelítések kidolgozására, valamint a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére.