Őri Alapítvány

Az Őri Alapítvány 1993 óta kulturális és szociális célokért dolgozik az Őrségben.

Kulturális rendezvények sorát indította el az elmúlt két évtizedben, melyek széles körben ismertté váltak, és évről-évre megrendezésre kerülnek.

Virágzás Napjai. Négy napos összművészeti fesztivál Pünkösdkor. Az őrségi kistérség számára megnyilvánuló gazdasági hasznosságán túl vállalt küldetése, hogy a kultúra minden értékteremtő ágát eljuttassa ebbe a hátrányos helyzetű közegbe.

Hétrétország – a szerek és porták köztiválja. A kulturális turizmus komplex fogalmára épülő térségi esemény, mely összeköti a művészetek által képviselt magas kultúrát a lokális hagyományok hétköznapi értékeivel. Életre hívta a Nyitott Porták hálózatát, amely az Őrségben és vidékén valamilyen helyi értékkel, érdekességgel bíró magánházak, műhelyek, tanyák láncolatát jelenti, amelyek a fesztivál programjába integrálva látogathatók. Hétrétország 2007 óta a Nyugat-Dunántúli Turisztikai Régió kiemelt kulturális és örökségturisztikai rendezvénye.

Helyi nyilvánosság
Az Őri térségi- és helyi újságokat, folyóiratokat adott ki (Őrségi Kalendárium 1995-96, Őrségi Harangszó 1996-97, Szentpéteri Krónika 2002-2004, Hétrétújság 2006-2009), és kisközösségi rádiót működtetett Őriszentpéter vételkörzetében (Triangulum Rádió, 2005-2012). Fenntartja a http://www.orseg.hu internetes térségi portált, és a http://www.viragzasnapjai.hu, a http://www.hetretorszag.hu, és a http://www.orsegitelehaz.hu tematikus honlapokat.

Közösségszolgálat
Az Őrségi TeleHáz – Nyugat-Dunántúl első teleházaként - 1997 óta üzemel Őriszentpéteren, az Őri Alapítvány fenntartásában.

Térségi kapcsolatok:
2012. októberében őrségi önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek részvételével megalakult az Őrség és Vidéke Élmény Klaszter (ŐR.VID.É.K.). A turisztikai klaszter menedzsment feladatinak ellátásával a 22 alapító tag az Őri Alapítványt bízta meg.

Nyitott Tanulási Központ
A Norvég EGT/FM program támogatásával 2009-2011 között valósult meg a „Tanulási Partnerségek Kezdeményezése” című projekt, amelynek keretében a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület partnereként, az Őri Alapítvány Nyitott Tanulási Központot hozott létre az Őrségi TeleHázban.
2013 márciusától a "NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért" című, TÁMOP-5.3.9.-11/1-2012-0001 azonosító számú pályázati programban folytatjuk felnőttképzési tevékenységünket. A program célja a foglalkoztathatóságot javító, a mindennapi életben való személyes eligazodást és boldogulást segítő alapkészségek, kulcskompetenciák, kiemelten a digitális írástudás, az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése.