A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű szervezet és a Nyitott Tanulási Központok Hálózatának bemutatása

Nyitok Hálózat

= Innovatív felnőttképzés
= A munkaalapú gazdaság fejlesztését segítő rendszer
= Ingyenes 20 órás képzések, azonnal használható versenyképes tudás

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért 20 éves múltra visszatekintő, magyarországi nonprofit szervezetek szövetsége és egyben tagja az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózatnak.

A szervezet alapszabályában deklarált alapvető célja szakmai dialógus és együttműködés létrehozása országhatárokon belüli és azokon kívüli oktatási, foglalkoztatási szervezetekkel, valamint szociális partnerekkel, annak elősegítése érdekében, hogy az alapkészségek és kompetenciák, az életen át tartó tanulás lehetőségei mindenki számára elérhetőek legyenek.

2009-ben Magyarországon 9 helyszínen jött létre Nyitott Tanulási Központ, az Európai Gazdasági Tanács és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával, a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért és norvég partnere, az Oktatási és Kutatási Minisztérium Élethosszig Tartó Tanulási Intézete közös szakmai fejlesztésének eredményeként alakult ki a Nyitott Tanulási Központok (NYITOK) modellje.

Az így kialakított NYITOK-Hálózat Európában nagy elismertségnek örvend, Brüsszel és Magyarország is példaértékű és követendő projektnek tekinti.

Forrás:

http://www.palyazat.gov.hu/brusszeli_siker_kovetendo_pelda_a_kozos_magyar_kepzesi_projekt

A kísérleti program eredményeit felhasználva, a Szövetség 2013-ban Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával országosan 50 helyszínen hozott létre Nyitott Tanulási Központot, és alakította ki a Nyitott Tanulási Központok hálózatát, amely az eredmények alapján hatékony megoldást mutat arra, hogyan lehet a helyi közösségi és gazdasági életbe beágyazottan, a helyi szükségletekre és egyéni igényekre rugalmasan válaszoló, változatos informális és nonformális tanulási formákat befogadó, alacsony belépési küszöbű és fenntartási költségű, nyitott felnőttképzési infrastruktúrát létrehozni. A TAMOP-5.3.9 program során országosan több mint 21 ezer fő vette igénybe a Nyitott Tanulási Központok szolgáltatásait, ezzel jelentősen túlteljesítve az előírt indikátorokat. A projekt közvetlenül 120 munkatársnak, közvetve további 150 oktatónak adott munkát.

Az ingyenes tanulási programok az alábbi területeket fedték le: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák, digitális kompetencia, tanulás tanulása, személyközi és állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetencia, kulturális kompetencia.

2014-ben Budapesten került megrendezésre a Szövetség szervezésében az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózat éves konferenciája is, számos európai országból érkezett résztvevővel.

Az eddigi munka folytatásaként a Szövetség 2017. év közepén a GINOP-6.1.4- 16 azonosító számú kiemelt program keretében a legújabb nemzetközi tapasztalatok felhasználásával, úgynevezett harmadik generációs Nyitott Tanulási Központoknak, mint az alapkészségek és tanulási tevékenységek innovatív modelljének kialakítását, fenntartását és továbbfejlesztését kezdte el megvalósítani.

A GINOP-6.1.4- 16 program kiemelt célja a foglalkoztathatóság növelése az aktív korúak munkaerőpiac szempontjából elvárt kulcskompetenciáinak és transzverzális készségeinek fejlesztése által. Továbbra is elérhetőek lesznek a korábbi tanulási programok, de azokon túl iparági tanulási csomagok is fejlesztésre kerülnek az autóipar, gépipar, kereskedelem, túrisztika, irodaiszolgáltató, mezőgazdaság és építőipar területein (pl.: ipari német, kereskedelmi angol, vállalti kultúra, vállalti együttműködés, érintőképernyős eszközök használata stb.). A képzések itt is ingyenesek lesznek.

A program közvetlen célcsoportját azon aktív korú (16 - 64 év) személyek alkotják, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, munkahelyük megtartását illetve karrier- és életpálya építését akadályozza alapkészségeik és kulcskompetenciáik alacsony szintje, valamint akik számára nem biztosított az esélyegyenlőség a számukra megfelelő tanulási és kompetenciafejlesztési lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében.

A szövetség tapasztalatait felhasználva fontos partnerekkel dolgozott együtt az elmúlt időszakban különböző projektekben, többek között az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózattal, a Svájci Felnőttképző Szervezetek Szövetségével, a Norvég Felnőttképzési Intézettel, a Skót Felnőttképzési Intézettel, az Európai Felnőttképzési Szövetséggel, a Települések Országos Szövetségével, a Belügyminisztériummal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2017-ben, az európai összefogást segítő tevékenységünket, továbbá partneri együttműködésünket a TÖOSZ Tűzzománc Emléklap Oklevél átadásával ismerte el.